Ga naar:

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

We voegen de antwoorden van alle mensen die we hebben geinterviewd bij elkaar. Al deze gegevens zullen we gebruiken bij het schrijven van rapporten. Zo is wat we opschrijven nooit terug te brengen naar één persoon. In de rapporten schrijven we dus niet over u persoonlijk, maar over groepen van dakloze mensen.

Niemand anders dan het onderzoeksteam kan uw gegevens zien. Het onderzoeksteam bestaat uit onderzoekers van het IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving en het Onderzoekscentrum Maatschappelijke Zorg (Omz). Alle antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem behandeld. Uw naam wordt niet genoemd in de rapporten.

 

Hoe kan ik me aanmelden voor een interview?

Het is niet mogelijk uzelf aan te melden voor een interview. We interviewen mensen die net starten met de zorg in een van de vier grote steden. U wordt voor een interview benaderd door iemand van de gemeente of van een instelling. Als u niet voor dit onderzoek benaderd bent, kunt u helaas niet deelnemen.

Word ik ook nog geinterviewd als ik niet meer dakloos ben?

Ja. Als ook als u onderdak heeft gevonden, willen wij u nog steeds graag interviewen. Ook als u geen zorg meer krijgt, of bent verhuisd, willen wij u nog spreken om te vragen hoe het met u gaat.

 

 

Meer weten over het onderzoek?

Ga naar Het onderzoek.

Op de hoogte blijven?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief.
 

Wie voert dit onderzoek uit?

Ga naar Het onderzoeksteam.